Lidt om kilderne til "HansdenYngre.dk"

HansdenYngre.dk er ikke på nogen måde et videnskabeligt arbejde! Det kan knap nok leve op til almindelig standard for genealogisk virksomhed. For på intet tidspunkt har jeg været bare i nærheden af originale kilder til oplysningerne på HansdenYngre.dk. Alt er afskrift af andres arbejder.

Da jeg for år tilbage så småt begyndte på registreringen af Hans den Yngres efterkommere anvendte jeg blot den litteratur, der nu var på reolerne herhjemme. Der blev dengang hentet oplysninger fra

Henrik Fangel og Jørgen Slettebo : "Adel og hertuger på Als og Sundeved" - [ Historisk Samfund for Als og Sundeved - Sønderborg - 1979 ]

Jørgen Steen Jensen : "Hertug Hans den Yngre" - [ Historisk Samfund for Als og Sundeved - Sønderborg - 1971 ]

H.V.Gregersen : "Slesvig og Holsten indtil 1830" - [ Politikens Forlag - 1981 ]

Kay Nielsen : "Danmarks Konger og Dronninger" - [ Lademann - 1991 ]

Da jeg senere gik mere systematisk til værks, købte jeg

Knud Højrup : "Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og hendes slægt" - [ Forlaget Agena - Albertslund - 1996 ]

Kristian Lauritsen : "Dronning Margrethe IIs forslægt" - [ Slægten - 2000 ]

Specielt Knud Højrups meget grundige og omhyggelige arbejde har været til stor nytte. Jeg havde anvendt bogen til spredte indtastninger på tidligere tidspunkter, men i sommeren 2004 gik jeg den systematisk efter og afskrev, hvad jeg kunne finde med tilknytning tilbage til Hans den Yngre. Det viste sig at blive en betydelig del af bogens oplysninger, så jeg står i stor gæld til Knud Højrup.

Da jeg i foråret 2004 for alvor blev optaget af registreringen af Hans den Yngres efterkommere, ledte jeg efter supplerende oplysninger på internettets websteder. Og da blev jeg overrasket! Det var helt overvældende, hvad der kunne findes af oplysninger om kongelige og andre regerende slægter. I starten var jeg ved at drukne i oplysninger, men efterhånden samlede interessen som om nogle få websteder, hvis indhold virkede seriøst og veldokumenteret.

Jeg står derfor i stor gæld til det arbejde, der er udført af Ingeborg Brigitte Gastel i USA, Glenn A. Steinberg i USA, Leo van de Pas i Australien, Hein Bruins i Holland, Allan Raymond og Paul Theroff i USA og ikke mindst af Miroslav Marek i Tjekkiet.

Jeg har været langt omkring på internettet og fundet oplysninger mange steder fra, men de websteder, jeg især har hentet oplysninger fra, er

Cyndi's List of Genealogy Sites the Internet på http://www.CyndisList.com/ har jeg fulgt i mere end ti år, siden Cyndi helt alene ved spisebordet startede det, der i dag er den mest omfattende samling af genealogiske henvisninger. Her er også henvisninger til næsten uoverskuelige mængder af kilder til kongelige og fyrstelige slægtsoplysninger på http://www.cyndislist.com/royalty.htm.

Dansk biografisk Lexikon - Udgivet af C.F.Bricka 1887-1905. Værkets 19 bind foreligger indscannet  på http://runeberg.org/dbl/ som en del af Project Runeberg.

European Royalty during World War II , hvor Glenn A. Steinberg på http://gsteinbe.intrasun.tcnj.edu/royalty/ har lavet overskuelige oversigter over de seneste generationer af fyrstelige slægter.

Hein's Royal Genealogy Page på http://www.angelfire.com/in/heinbruins/, hvor Hein Bruins har fremlagt en lang række efterslægtsoversigter for europæiske fyrsteslægter.

Monarchies of Europe, hvor Allan Raymond har lavet et system med sammenhæng mellem et halvt hundrede af de europæiske fyrstehuse med speciel interesse for dronning Victorias efterslægt. Adressen til Allan Raymonds system er http://www.btinternet.com/~allan_raymond/Monarchies_of_Europe.htm

Paul Theroff's Royal Genealogy Site på http://pages.prodigy.net/ptheroff/, hvor Paul Theroff dels har samlet store informationsmængder i overskuelig form og dels vedligeholder en nyhedstjeneste med helt aktuelle hændelser i de fyrstelige slægter. En meget stor del af mine oplysninger om nulevende efterkommere stammer fra Paul Theroffs Royal News.

Royality Pages på WorldRoots.com indeholder på adressen http://worldroots.com/brigitte/ oversigter over fyrstelige slægter, som Ingeborg Brigitte Gastel har fundet bl.a. med hjælp fra de oplysninger, Leo van de Pas har lagt frem på Genealogics.


Og så er der Miroslav Marek og Leo van de Pas, som jeg fandt så alt for sent!

GENEALOGY.EU på adressen  http://genealogy.euweb.cz/index.html har Miroslav Marek med stor omhu lavet et strengt logisk system af royale slægtsoplysninger så omfattende, at jeg slet ikke har set det hele endnu. Jeg fandt desværre Miroslavs system så sent, at hans oplysninger i første omgang fortrinsvis blev brugt til at "lukke huller" - dvs. til at trække de linier, som jeg ikke havde fundet allerede. Og så kunne hans system bruges til kontrol af de oplysninger, jeg allerede havde registreret.
Miroslav Mareks system er bare så imponerende, sagligt og korrekt, at jeg nok aldrig var begyndt på mit eget, hvis jeg havde kendt til Miroslav Mareks.

Genealogics  på adressen http://www.genealogics.org/ blev jeg først for alvor opmærksom på efter etableringen af HansdenYngre.dk. Desværre! Jeg har derfor endnu ikke hentet oplysninger hos Leo van de Pas, men søgninger i hans database  kan kun imponere! Leo van de Pas er nu i gang med at supplere stamoplysningerne med biografier og portrætter. Det er bare så overvældende! 


Opdateringen fra ver. 3 AUG 2006 til ver. 12 DEC 2009:

Der kom så til at gå næsten tre år, hvor jeg stort set ikke rørte ved hansdenyngre.dk eller ved den bagvedliggende samling af slægtshistoriske oplysninger. Der blev lavet enkelte tilføjelser i databasen mest efter det daglige medieforbrug. Og den flotte udgivelse De slesvigske hertuger - redigeret af Carsten Porskrog Rasmussen, Inge Adriansen og Lennart S. Madsen og udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland - er blevet brugt til kontrol af korrekthed. Men så i forbindelse med åbningen af den permanente udstilling om de sønderjyske hertuger på Museet på Sønderborg Slot tog jeg mig sammen til se se på det igen. Jeg ville opdatere med fødte og døde og viede siden sidst og lave en ny webudgave af oplysningerne. Det kunne jeg jo rimeligt hurtigt gennemføre ved gennemgang af Paul Theroffs Royal News!

Da det var gjort, og jeg ville danne websystemet, opdagede jeg et notat fra forrige opdatering i 2006 om, at jeg skulle se på Hans-efterkommeren Sophie af Bayern (1805-1872) , idet hun ved ægteskab med Franz Karl af Østrig (1802-1878) blev mor til blandt andre kejser Franz Joseph (1830-1916). Det blev så starten på en større og mere langvarig opdatering af systemet, idet jeg fandt næsten 900 efterkommere efter Sophie og Franz Karl!

Til alt held var der kommet et par nye og meget nyttige websteder til i løbet af de tre år:

Almanach de Saxe Gotha er et register over europæiste fyrsteslægter. Det har været ført siden 1763 og er nok det tætteste, det er muligt at komme på en "officiel" fortegnelse over fyrsteslægter i Europa. Almanakken har hidtil været udgivet i bogform i flere bind. De fleste oplysninger på hansdenyngre.dk stammer indirekte fra disse bogudgivelser. Men nu er alle de mange oplysninger i Almanach de Saxe Gotha blevet tilgængelige for alle og helt gratis på adressen http://www.almanachdegotha.org/. Dette wedsted har jeg brugt rigtig meget ved denne seneste opdatering - både til tilføjelser og til kontrol af de gamle oplysninger. Og så har jeg fået datoer føjet til langt de fleste af de hændelser, hvor de manglede i den foregående version.

thePeerage.com har også været et nyt og nyttigt bekendtskab for mig. På adressen http://thepeerage.com har Darryl Lundy fra New Zealand på baggrund af sin interesse for specielt engelske adelsfamilier lavet et overskueligt og brugervenligt system med oplysninger om mere end 400.000 personer. Jeg har brugt thepeerage.com supplerende til www.almanachdegotha.org, idet Darryl Lundy er hurtigere til at få de seneste hændelser lagt frem. Han har direkte mail-kontakt med flere medlemmer af de fyrstelige familier og henter også oplysninger i forskellige fora om royale slægter.

Så det, der skulle have været en hurtig opdatering, blev en større udbygning af systemet med Hans den Yngres efterkommere. Dels er de tidligere oplysninger blevet pudset af, og dels er der kommet næsten 1.000 nye pesoner til. I versionen fra  3 AUG 06 var der 5.657 personer i systemet, og nu er der 6.631 personer.

Jens Verner Nielsen

Home 

Efternavne | Navneregister